Vad är yttrandefrihet?

Publicerades

I Sverige har alla rätt att tänka och säga vad man tycker utan att stoppas eller straffas för det. Det kallas för yttrandefrihet och betyder att man får uttrycka sina åsikter även om andra kanske inte håller med. Men det betyder inte att man får säga vad som helst. Det kan till och med vara ett brott om orden till exempel sårar och kränker, som i mobbning, eller om det är rasistiskt hat mot en folkgrupp.

Yttrandefrihet är viktigt för demokratin och för att vi ska kunna prata om vad som är bra och dåligt i samhället, och kunna förbättra saker. I Sverige, och många andra länder, skyddas yttrandefriheten av lagen. Därför kan man inte straffas för det man säger eller skriver, så länge det inte bryter mot andra lagar.

Yttrandefriheten är grundlag i Sverige

Sverige har fyra grundlagar. En av dom är grundlagen om yttrandefrihet. Grundlagar är speciella lagar som bestämmer hur Sverige ska styras. Dom ska skydda vår demokrati och är därför svårare att ändra än andra lagar.

Lagen om yttrandefrihet ska skydda människors rätt att sända radio och tv, och att publicera texter, bilder och filmer på internet. Alla i Sverige har alltså rätt att uttrycka sina åsikter i radio, i tv och på internet. Och man får säga nästan vad man vill. Men det finns undantag.

Exempel på saker som inte är tillåtet:

  • Hets mot folkgrupp: Man får inte säga eller skriva något som sprider hat mot personer på grund av deras hudfärg, ursprung, religion eller sexuella läggning.
  • Förtal: Man får inte sprida rykten eller lögner om någon, till exempel säga att någon har gjort något dåligt.
  • Kränkning: Man får inte säga eller skriva elaka saker som gör någon väldigt ledsen, till exempel mobbning.
  • Hot och våld: Man får inte hota någon med våld eller skada.
  • Barnpornografi: Det är absolut förbjudet att göra, dela eller ha bilder, filmer eller annat material som visar sexuella övergrepp på barn eller barn i sexuella sammanhang.
  • Hemlig information: Man får inte sprida information om Sveriges militära försvar som kan skada landets säkerhet.

Om man blir utsatt för något som inte är tillåtet ska man anmäla det till polisen.

Yttrandefrihet är viktigt för demokratin

Det finns länder där yttrandefriheten inte är lika självklar som i Sverige. I dom länderna kan regeringar till exempel göra så att människorna inte har tillgång till internet. I vissa länder kan regeringar också kontrollera vad som sägs och skrivs i landet, och straffa personer som har andra åsikter än dom som bestämmer. Människorna får alltså bara information som regeringen vill att dom ska få, och dom får bara säga och skriva det som regeringen vill att dom ska säga och skriva. I vissa länder kan människor fängslas och till och med dödas bara för att dom tycker något annat än regeringen.

I länder med yttrandefrihet är det lättare att höra alla olika tankar och idéer som finns i samhället. Så att inte bara vissa åsikter hörs, och andra tystas. När alla röster får höras blir det lättare att veta vad som verkligen händer i samhället, och om något är fel eller orättvist. När man får säga och skriva vad man vill blir det också lättare att engagera sig i viktiga frågor, för man behöver inte vara rädd för att straffas för sina åsikter. När människor får säga vad dom tycker och tänker blir det lättare att få förändringar som kan göra samhället bättre för alla.

Utmaningar med yttrandefrihet

I ett demokratiskt samhälle är det viktigt att alla åsikter får höras, även om andra kan bli arga eller ledsna av det som sägs. Det hjälper oss att ha öppna diskussioner och förstå varandra bättre.

Ibland kan yttrandefrihet vara svårt och man kan bli osäker på vad som är sant, falskt eller bara en persons åsikt. Idag är det enkelt att sprida sina åsikter snabbt, till väldigt många människor. Vi alla har ett ansvar att tänka till innan vi sprider något vidare.

Koranbränningarna 2023

Ibland använder människor extrema sätt att visa vad dom tycker. Det är ett sätt att få uppmärksamhet för sin åsikt.

För ett tag sen var det några personer i Sverige som valde att uttrycka sina negativa åsikter om religionen islam genom att bränna islams heliga bok, Koranen. Eftersom vi har yttrandefrihet i Sverige hade personerna rätt att göra så, även om det gjorde många människor upprörda.

Informationen om att några hade bränt koraner spreds snabbt över världen. Men det började även spridas desinformation, väldigt överdrivna rykten om att alla i Sverige hatar islam.Falsk information spreds med flit för att skapa oro i och utanför Sverige. Eftersom många reagerade på bränningarna spreds informationen väldigt snabbt. Människor både i och utanför Sverige fick en bild av att Sverige inte gillar islam, och några tyckte till och med att andra länder ska skada Sverige för det.

I slutet av sommaren 2023 höjde Säkerhetspolisen hotnivån för terrorattacker i Sverige. Då började en del personer tvivla på om det verkligen skulle fortsätta vara tillåtet att bränna religiösa böcker. Om det skulle förbjudas innebär det att vi skulle minska vår yttrandefrihet. I själva verket kanske det var det som var målet för dom som spred bilden av Sverige som anti-islamistiskt. För om vi förbjuder och tar bort yttrandefriheten blir det lättare för länder som vill Sverige illa att påverka och skada Sverige.

Hör av dig till Lilla Krisinfo!

Undrar du över något du läst här? Eller har du någon annan fråga eller synpunkt? 

Kontakta oss

Behöver du stöd och hjälp? 

Om du har frågor om allvarliga saker som händer är det bäst att fråga någon vuxen som du känner. Du kan också kontakta Bris, Barnens rätt i samhället. Dom har öppet dygnet runt och har utbildade kuratorer som kan hjälpa dig. Om du har en fråga som du inte vill prata med någon vuxen om kan du chatta med Bris eller Röda Korsets Jourhavande kompis.

Bris

Jourhavande kompis

Mer tips för dig som är orolig

Lilla Krisinfo: Om du känner dig orolig, ledsen eller rädd

Lilla Rädda barnen