Lilla Krisinfo förklarar: vad är internationella krigsbrott?

Uppdaterades

Även i krig finns det regler, som har funnits länge och som gäller för alla länder. Dom viktigaste reglerna finns i ett dokument som kallas för Genève-konventionerna. Om man bryter mot krigets regler så kan man begå ett krigsbrott.

Brotten kallas ibland för olika namn: krigsförbrytelser, krigsbrott eller folkrättsbrott. Men det är egentligen samma sak, att man bryter mot dom internationella reglerna.

Förutom krigsförbrytelser är folkmord och brott mot mänskligheten också såna internationella brott.

Det är brott som är så allvarliga att alla länder bör bestraffa den som begår ett sådant brott.

Vad är krigsförbrytelser?

Här är några av sakerna som räknas som krigsförbrytelser:

  • att anfalla civilbefolkningen (att anfalla militärer är inte ett krigsbrott)
  • att låta barn vara med i kriget
  • att med flit döda en civil person eller en skadad soldat
  • att plåga eller behandla civila personer omänskligt
  • att använda vissa sorters vapen
  • att förstöra sånt som är viktigt för kulturen i landet, som museum eller bibliotek.

Vad är folkmord?

Folkmord betyder man med flit försöker göra sig av med ett helt folk eller en religiös grupp genom att döda eller skada stora delar av den. Det räcker med att man dödar eller allvarligt skadar en medlem av den gruppen för att det ska kallas folkmord, om planen är att förinta hela gruppen.

Vad är brott mot mänskligheten?

Om man mördar eller allvarligt skadar en grupp civila människor, eller gör dom till slavar, räknas det som brott mot mänskligheten. Det behöver inte vara i ett krig, men det måste vara som en del i ett större angrepp, eller som en del av en plan.

Läs mer på ”Lilla Krisinfo förklarar: vad betyder ordet civil?”

Straff

Straffskalan för folkmord, brott mot mänskligheten och grov krigsförbrytelse är fängelse, upp till livstid. Om krigsförbrytelsen inte räknas som ”grov” kan den ge fängelse i högst sex år.

Alla länder i världen måste enligt reglerna utreda såna brott.

Därför kan personen som anklagas för brotten dömas i en vanlig domstol, i vilket land som helst. Om personen befinner sig i Sverige så kan en svensk domstol döma personen, oavsett om hen är svensk eller från ett annat land, och oavsett om brottet begicks i Sverige eller i ett annat land.
Personer som anklagas för såna brott kan också få sitt brott utrett i en internationell domstol som heter ICC, som ligger i Nederländerna, i staden Haag.

Om det är en stat, ett land, som är anklagad är det en annan internationell domstol, ICJ, som gäller. Den ligger också i Haag.

ICJ kan inte döma landet till fängelse. ICJ kan säga till landet att det har brutit mot dom internationella reglerna. Och att straffet till exempel är att landet måste sluta att kriga med en gång, och måste betala skadestånd till landet som dom krigar mot. Men om landet struntar i det och fortsätter att kriga så kan ICJ inte göra något åt saken.

Källa till den här texten

Sidan är skriven för vuxna. 

Hör av dig till Lilla Krisinfo!

Undrar du över något du läst här? Eller har du någon annan fråga eller synpunkt? 

Kontakta oss

Behöver du stöd och hjälp? 

Om du har frågor om allvarliga saker som händer är det bäst att fråga någon vuxen som du känner. Du kan också kontakta Bris, Barnens rätt i samhället. Dom har öppet dygnet runt och har utbildade kuratorer som kan hjälpa dig. Om du har en fråga som du inte vill prata med någon vuxen om kan du chatta med Bris eller Röda Korsets Jourhavande kompis.

Bris

Jourhavande kompis

Mer tips för dig som är orolig

Lilla Krisinfo: Om du känner dig orolig, ledsen eller rädd

Lilla Rädda barnen