Vad är FN?

Publicerades

Förkortningen FN står för Förenta Nationerna. Det är en organisation där dom 193 medlemsländerna pratar om frågor som är viktiga för hela mänskligheten. Det är meningen att länderna ska samarbeta för att lösa problem som berör hela jorden. FN grundades 1945 efter andra världskriget. Målet var att se till att såna fruktansvärda krig aldrig skulle kunna hända igen.

Vad gör FN?

FN har många uppgifter, men tre huvudområden är särskilt viktiga:

  • Fred och säkerhet: FN försöker förhindra krig och bråk mellan länder. Ibland skickar FN ut särskilda FN-soldater till olika platser i världen där det är krig. Meningen är att dom ska stoppa våldet och hjälpa till att skapa fred istället. FN:s militärer kallas för ”fredsbevarande styrkor”. Dom lyckas ofta, men inte alltid, med sitt uppdrag.
  • Mänskliga rättigheter: FN jobbar för att skydda alla människors rättigheter. Alla barn under 18 år i hela världen har dessutom särskilda rättigheter. Det handlar exempelvis om att alla är lika mycket värda och att du inte ska bli sämre behandlad på grund av ditt kön, din hudfärg, din religion eller om du har en funktionsnedsättning. Lilla Krisinfo förklarar: FN:s Barnkonvention om barns rättigheter
  • Hållbar utveckling: Det här handlar om att ta hand om vår planet och se till att vi använder haven, sjöarna, skogarna och marken på ett sätt som inte förstör dom. FN jobbar för att bekämpa klimatförändringar, skydda naturen och se till att alla människor har tillgång till rent vatten och mat.

Vad har FN för planer för framtiden?

Agenda 2030 är FN:s stora plan för att göra världen bättre fram till år 2030. I den här planen har FN satt upp 17 olika saker dom vill ska hända, som kallas för dom globala målen. Det handlar till exempel om att inga människor ska vara fattiga eller sakna mat och vatten. Och att både män och kvinnor ska kunna utbilda sig och bestämma över sina egna liv. Målen är som en "att göra-lista" för att göra världen till en mer rättvis, hållbar och trygg plats för alla människor. Läs mer om dom17 olika målen. 

Fakta om FN

FN bildades 1945 och hade då 51 medlemsländer. Idag är 193 länder medlemmar i FN. Det var efter andra världskriget som FN bildades. De 51 länder som var med vid bildandet ville att människor i framtiden skulle slippa krig.  Generalsekreteraren är FN:s högste chef. Sedan januari 2017 är António Guterres från Portugal generalsekreterare. Generalsekreteraren kan vara det i fem år, men kan om medlemsländerna vill, kan hen väljas om på nytt.

Hör av dig till Lilla Krisinfo!

Undrar du över något du läst här? Eller har du någon annan fråga eller synpunkt? 

Kontakta oss

Behöver du stöd och hjälp? 

Om du har frågor om allvarliga saker som händer är det bäst att fråga någon vuxen som du känner. Du kan också kontakta Bris, Barnens rätt i samhället. Dom har öppet dygnet runt och har utbildade kuratorer som kan hjälpa dig. Om du har en fråga som du inte vill prata med någon vuxen om kan du chatta med Bris eller Jourhavande kompis hos Röda Korsets ungdomsförbund.

Bris

Jourhavande kompis

Mer tips för dig som är orolig

Lilla Krisinfo: Om du känner dig orolig, ledsen eller rädd

Lilla Rädda barnen