Lilla Krisinfo förklarar: vad är en myndighet?

Uppdaterades

Sverige har flera hundra myndigheter. Men vad är en myndighet?

I Sverige är det riksdagen och regeringen som bestämmer alla lagar, och hur vi ska få samhället att fungera tillsammans. Folket röstar om vilka som ska sitta i riksdagen, och riksdagen bestämmer vem som blir statsminister. Statsministern väljer sedan vilka
som ska vara med i regeringen.

Dom som sitter i regeringen får komma med förslag om nya lagar eller nya sätt att få samhället att fungera. Det kan till exempel vara förslag på hur skolan ska fungera, vilka straff som ska finnas, hur mycket pengar Sverige ska lägga på sjukvården, om Sverige ska vara med i Nato och tusentals andra saker. Sen får dom som sitter i riksdagen rösta ja eller nej till förslagen.

Knapparna för att rösta kallas voteringsknappar. Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

När riksdagen har bestämt hur dom vill att samhället ska fungera i stora drag, är det myndigheterna som ska se till att det faktiskt fungerar för alla människor i Sverige, i alla situationer.

För varje del av samhället finns det en myndighet som jobbar med just den delen, till exempel skolan, miljön, sjukvården, trafiken eller försvaret. Därför finns det flera hundra myndigheter i Sverige (plus att varje kommun också räknas som en myndighet).

Varje myndighet har fått ett uppdrag av regeringen: nu ska ni sköta den här delen. Sen är det upp till myndigheten att tänka ut precis hur det ska gå till.

Här är några exempel på myndigheter och vilken del av samhället dom jobbar med:

Barnombudsmannen (förkortas BO) jobbar med barns rättigheter. BO försöker se till att reglerna som står i FN:s barnkonvention ska gälla för alla barn i Sverige. (FN:s barnkonvention = Förenta Nationernas regler om barns rättigheter)

Polismyndigheten (förkortas Polisen) ska bland annat se till att det finns tillräckligt många poliser, att poliserna gör ett bra jobb och att poliserna löser så många brott som möjligt.

Folkhälsomyndigheten försöker se till att alla som bor i Sverige är så friska som möjligt, och att vi inte ska bli smittade av farliga sjukdomar, eller sjuka av andra orsaker.

Kriminalvården har hand om alla som är misstänkta eller dömts för ett brott. Dom har en väldigt bra sida för barn, särskilt för barn som har en förälder i fängelse (eller i häkte eller frivård, som är andra sorters fängelse).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (förkortas MSB) ska hjälpa samhället i Sverige att klara av olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
MSB har också fått i uppdrag av regeringen att lära alla hur man gör vid en kris eller olycka.

En del av MSB är Krisinformation.se, som ska berätta för alla i Sverige vad dom olika myndigheterna gör när det blir en kris, och hur alla ska bli bättre på att klara av kriser. Och Lilla Krisinfo är en del av Krisinformation.se.

Statistikmyndigheten (förkortas SCB) finns en lååång lista över alla svenska myndigheter, där kan du läsa mer.

Länkar till några myndigheter

(alla länkarna öppnas i nya fönster)

Hör av dig till Lilla Krisinfo!

Undrar du över något du läst här? Eller har du någon annan fråga eller synpunkt? 

Kontakta oss

Behöver du stöd och hjälp? 

Om du har frågor om allvarliga saker som händer är det bäst att fråga någon vuxen som du känner. Du kan också kontakta Bris, Barnens rätt i samhället. Dom har öppet dygnet runt och har utbildade kuratorer som kan hjälpa dig. Om du har en fråga som du inte vill prata med någon vuxen om kan du chatta med Bris eller Röda Korsets Jourhavande kompis.

Bris

Jourhavande kompis

Mer tips för dig som är orolig

Lilla Krisinfo: Om du känner dig orolig, ledsen eller rädd

Lilla Rädda barnen