Lilla krisinfo förklarar: Vad är en medborgare?

Publicerades

En medborgare är en medlem i en stat. Att vara medborgare betyder att man har vissa rättigheter och skyldigheter.

 Svenska medborgare har till exempel rätt till att

  • ha ett svenskt pass
  • bo i Sverige
  • jobba i Sverige
  • rösta i svenska val
  • resa till och från Sverige hur mycket dom vill.

Att vara medborgare betyder också att man har vissa skyldigheter, alltså ansvar och regler som man måste följa. Till exempel har svenska medborgare värnplikt och måste skydda Sverige om det blir krig.

Dom som inte är svenska medborgare har inte samma rättigheter, eller skyldigheter.

Man kan bli medborgare på flera olika sätt. Barn som föds i Sverige, och har en förälder med svenskt medborgarskap, blir automatiskt svenska medborgare. Man kan också bli svensk medborgare genom att ansöka om medborgarskap.

Hör av dig till Lilla Krisinfo!

Undrar du över något du läst här? Eller har du någon annan fråga eller synpunkt? 

Kontakta oss

Behöver du stöd och hjälp? 

Om du har frågor om allvarliga saker som händer är det bäst att fråga någon vuxen som du känner. Du kan också kontakta Bris, Barnens rätt i samhället. De har öppet dygnet runt och där sitter utbildade kuratorer och kan hjälpa dig. Om du har en fråga som du inte vill prata med någon vuxen om kan du chatta med Röda Korsets Jourhavande kompis.

BRIS

Jourhavande kompis

Mer tips för dig som är orolig

Lilla Krisinfo

Lilla Rädda barnen