Lilla Krisinfo förklarar: barns rättigheter

Uppdaterades

Alla barn under 18 år i hela världen har särskilda rättigheter. Här kan du läsa om vilka rättigheterna är och vad dom innebär för dig.

Barnkonventionen är olika regler som är till för att du som barn ska ha det bra. Till exempel att du ska ha en trygg uppväxt, få gå i skolan, äta dig mätt och få sjukvård om du skulle behöva det. Du kan läsa mer om vilka rättigheter du har längre ned på sidan.

Det är Förenta Nationerna (FN) som bestämt reglerna och alla länder utom USA har lovat att följa dom. Men alla länder är inte lika bra på att hålla vad dom lovat.

I Sverige blev barnkonventionen svensk lag år 2020. Det innebär att politikerna, skolan, socialtjänsten, polisen och andra myndigheter måste följa det som står i barnkonventionen. Annars bryter dom mot lagen.

Lagen ska skydda alla barn under 18 år som befinner sig i Sverige. Även dig som inte är svensk medborgare, har tillfälligt uppehållstillstånd, är asylsökande, eller papperslös. 

Dom olika reglerna om barns rättigheter kallas för artiklar. Det finns 54 artiklar och alla är viktiga. Men här berättar vi om några som är extra bra att känna till.

Artikel 2

Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter

Alla barn ska behandlas lika och du ska inte bli sämre behandlad på grund av till exempel ditt kön, din hudfärg, din religion eller om du har en funktionsnedsättning.

Artikel 3

Dom som bestämmer ska alltid tänka på barnets bästa

När politiker, sjukvård, domstolar och andra myndigheter bestämmer saker som påverkar dig måste dom göra vad dom tror är bäst för dig. Om till exempel Socialtjänsten bestämmer något som har med din familj att göra så måste dom tänka på att det ska bli så bra som möjligt för dig.

Artikel 6

Alla barn har rätt att leva och utvecklas

Du har rätt att få en trygg uppväxt utan våld och du har rätt att gå i skolan. Du har rätt att få äta dig mätt och få vård när du behöver det.  

Artikel 12

Barn har rätt att säga vad dom tycker och dom vuxna måste lyssna

När skolan, domstolar eller olika myndigheter bestämmer saker som handlar om dig har du rätt att säga vad du tycker. Dom måste inte göra som du vill, men dom måste lyssna på dig innan dom bestämmer något.

Det kan till exempel hända om ett barns föräldrar ska skiljas och inte kan komma överens om var barnet ska bo. Då måste domstolen fråga både föräldrarna och barnet om hur dom vill ha det.

Det finns som sagt 50 artiklar till. Läs om alla artiklar i barnkonventionen.

I Sverige har vi en myndighet som heter Barnombudsmannen. Dom jobbar för att kommuner, regioner och myndigheter i Sverige ska ha koll på lagarna om barns rättigheter som FN har bestämt. Barnombudsmannen lämnar också in förslag på hur lagar i Sverige kan bli bättre för barn och unga.

Läs på: Lilla Krisinfo förklarar: vad är en myndighet? 

Om du har frågor om dina rättigheter kan du ringa eller skriva till Barnombudsmannen. Barnombudsmannen kan även ge dig råd om vem du kan kontakta om dina rättigheter inte uppfylls. 

Hör av dig till Lilla Krisinfo!

Undrar du över något du läst här? Eller har du någon annan fråga eller synpunkt? 

Kontakta oss

Behöver du stöd och hjälp? 

Om du har frågor om allvarliga saker som händer är det bäst att fråga någon vuxen som du känner. Du kan också kontakta Bris, Barnens rätt i samhället. De har öppet dygnet runt och där sitter utbildade kuratorer och kan hjälpa dig. Om du har en fråga som du inte vill prata med någon vuxen om kan du chatta med Röda Korsets Jourhavande kompis.

BRIS

Jourhavande kompis

Mer tips för dig som är orolig

Lilla Krisinfo

Lilla Rädda barnen