Varningar vid oväder

Uppdaterades

När det blir oväder, till exempel hård vind eller mycket snö, kan myndigheten SMHI skicka ut vädervarningar för att skydda människor och samhället.

Hur funkar varningssystemet?

SMHI skickar ut varningar när dom tror att vädret kan leda till problem i samhället och vara farligt för människor. Det kan handla om problem i trafiken eller elavbrott. Vädret har olika konsekvenser beroende på var det är. Mycket snö i en storstad kan ge en högre varning än lika mycket snö i fjällen eftersom fler påverkas. Varningarna kommer bland annat på SMHI:s webbplats och i deras app. Tv, radio och tidningar brukar också berätta om varningarna.

Vilka vädervarningar finns det?

SMHI har tre olika vädervarningar: gul varning, orange varning och röd varning.

Gul varning

En gul varning är den lägsta vädervarningen. Den betyder att ovädret kan skapa problem för samhället och människor. Om det till exempel blir en gul varning för snö, kan det betyda att vissa tåg och bussar kan bli försenade eller inställda.

Orange varning

En orange varning betyder att ovädret kan vara farligt för människor och skapa stora problem för samhället. Om det till exempel blir orange varning för mycket vind, kan det betyda att vinden har sönder elledningar. Då kan elen försvinna hemma ända tills elledningen har blivit lagad.

Röd varning

Röd varning är den högsta och allvarligaste vädervarningen. Den betyder att ovädret kan vara väldigt farligt för människor och att samhället kan få väldigt stora problem. Om det till exempel blir en röd varning för översvämning, kan det betyda att hus blir översvämmade och förstörs.

Vad kan jag göra vid vädervarningar?

 

 • Håll koll på hur vädret väntas bli. Det finns bra appar för det, till exempel SMHI:s app.
 • Fråga en vuxen hur det ser ut med bussar och annan kollektivtrafik, så att du kan ta dig till och från skolan ordentligt. Ibland kan skolan hållas stängd på grund av vädret.
 • Tänk på att det kan bli strömavbrott och problem att använda mobiltelefon och dator.
 • Tänk på att det kan bli förseningar och problem i trafiken.  

Om det kommer ett oväder som kan orsaka skador varnar myndigheten SMHI så att människor kan undvika att bli skadade. Foto: Johnér Bildbyrå / Plainpicture

Det finns gul, orange och röd varning för snö.

Gul varning för snö

 • Trafiken går långsammare på grund av att det är halt och svårt att se på vägarna.
 • Det kan vara svårt att komma fram på vägar som inte har hunnit bli plogade, eller på grund av olyckor i trafiken.
 • Bussar, tåg och flyg kan vara försenade eller inställda.
 • Ambulanser, polisbilar och hemtjänst kan bli försenade.
 • Elen och telefonerna kan påverkas i områden där elledningarna sitter ovanför marken.

Orange varning för snö

 • Det kan bli mycket svårt att ta sig fram på vägar som inte har hunnit bli plogade.
 • Bussar, tåg och flyg kan vara försenade eller inställda.
 • Ambulanser och polisbilar kan bli försenade, och det finns en risk för att hemtjänsten inte kan komma fram i mindre städer.
 • El och telefoni kan försvinna i områden där elledningarna sitter ovanför marken.
 • Hus, tomter och annat som finns utomhus kan skadas av tung snö.

Röd varning för snö

 • Det kan bli mycket svårt att ta sig fram på vägar som inte har hunnit bli plogade.
 • Bussar, tåg och flyg kan bli mycket försenade eller inställda.
 • Ambulanser, polisbilar och hemtjänst kan bli mycket försenade eller inte komma fram alls.
 • Det kan bli långa elavbrott i områden där elledningarna går ovanför marken. När elen inte fungerar blir det ofta problem att använda telefonerna, både mobiler och fasta linor.
 • Hus, tomter och annat som finns ute kan skadas mycket av tung snö.

För regn finns det bara gul och orange varning.

Gul varning för regn

 • Trafiken kan gå långsammare på grund av översvämmade vägar.
 • Det finns risk för att till exempel källare och vägar blir översvämmade.

Orange varning för regn

 • Det kan vara svårt att komma fram på vägar och järnvägar på grund av stora översvämningar.
 • Bussar, tåg och flyg kan vara försenade eller inställda.
 • Det kan bli stora översvämningar i hus och andra byggnader.

Det finns gul, orange och röd varning för vind.

Gul varning för vind

 • Det kan bli svårt att ta sig fram på vägar på grund av träd som blåst ner på marken.
 • Bussar, tåg, flyg och båtar kan bli försenade eller inställda.
 • El och telefoni kan försvinna i områden där elledningarna sitter ovanför marken.
 • Lösa saker utomhus kan blåsa iväg eller förstöras, till exempel utemöbler och byggställningar.
 • Träd och grenar kan blåsa ner i skogen.

Orange varning för vind

 • Det kan bli mycket svårt att ta sig fram på vägar på grund av träd som blåst ner på marken.
 • Bussar, tåg och flyg kan vara försenade eller inställda.
 • Ambulanser och polisbilar kan bli försenade, och det finns en risk för att hemtjänsten inte kan komma fram i mindre städer.
 • Det kan bli elavbrott i områden där elledningarna går ovanför marken. Elavbrotten kan leda till störningar i både fasta telefoner och mobiler.
 • Byggnader kan skadas och det finns risk för att lösa saker blåser iväg.
 • Det kan bli stora skador på träd i skogen.

Röd varning för vind

 • Det kan bli mycket svårt att ta sig fram på vägar på grund av träd som blåst ner på marken.
 • Bussar, tåg, flyg och båtar kan bli mycket försenade eller inställda.
 • Ambulanser, polisbilar och hemtjänst kan bli mycket försenade eller inte komma fram alls.
 • Det kan bli långa elavbrott i områden där elledningarna går ovanför marken. Elavbrotten kan leda till störningar i både fasta telefoner och mobiler.
 • Det kan bli stora skador på byggnader, och risken för att lösa saker blåser iväg är stor.
 • Det kan bli mycket stora skador på träd i skogen.

För översvämning finns det orange och röd varning.

Orange varning för översvämning

 • Viktiga lokala vägar kan översvämmas.
 • Tågtrafiken kan påverkas av översvämningar nära järnvägen.
 • Bostäder och affärer kan bli översvämmade.

Röd varning för översvämning

 • Viktiga stora vägar, till exempel motorvägar och järnvägar, kan översvämmas.
 • Bostäder och affärer kan översvämmas mycket, och det kan bli svårt att ta sig fram.
 • Många byggnader kan översvämmas mycket, vilket kan leda till stora störningar i samhället.

Läs mer om översvämningar här på Lilla Krisinfo

Källa till den här texten

 •  SMHI (förkortning för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut)

Hör av dig till Lilla Krisinfo!

Undrar du över något du läst här? Eller har du någon annan fråga eller synpunkt? 

Kontakta oss

Behöver du stöd och hjälp? 

Om du har frågor om allvarliga saker som händer är det bäst att fråga någon vuxen som du känner. Du kan också kontakta Bris, Barnens rätt i samhället. Dom har öppet dygnet runt och har utbildade kuratorer som kan hjälpa dig. Om du har en fråga som du inte vill prata med någon vuxen om kan du chatta med Bris eller Jourhavande kompis hos Röda Korsets ungdomsförbund.

Bris

Jourhavande kompis

Mer tips för dig som är orolig

Lilla Krisinfo: Om du känner dig orolig, ledsen eller rädd

Lilla Rädda barnen