Vulkanutbrott

Publicerades

Längst inne i jorden finns den heta kärnan, omkring den finns manteln och längst ut är jordskorpan. Jordskorpan och den översta delen av manteln är uppdelad i stora plattor som rör sig. Plattornas rörelser kan orsaka naturkatastrofer som jordbävningar och vulkanutbrott. Efter vissa jordbävningar kan även tsunamier uppstå.  

Risken för stora naturolyckor, till exempel jordbävningar och vulkanutbrott, är störst nära plattgränserna. Innan man åker utomlands är det bra att ta reda på så mycket som möjligt om landet man åker till, bland annat om det finns risk för någon typ av naturolyckor. Sveriges ambassader har reseinformation på Sweden Abroad. Man kan också få information via appen UD Resklar.

Sverige ligger ganska långt ifrån en plattgräns. Därför kan vulkanutbrott eller väldigt stora jordbävningar inte hända här. Men det finns naturolyckor, till exempel laviner, ras och skred som kan hända även här.

Bild från SGU:s film om vulkaner. Den innersta, ljusaste, delen är jordens inre kärna. Den lite mörkare delen är den yttre kärnan. Sedan kommer manteln, som på bilden är mörkröd. Det yttersta, tunnaste, lagret är jordskorpan. 

Linjerna visar var plattgränserna går. Illustratör: Christina Merckhoff. Källa: Naturhistoriska riksmuseet. 

Varför blir det vulkanutbrott?

Jorden är uppbyggd av flera lager. Längst in i jorden finns den väldigt varma kärnan, mittendelen kallas för manteln och längst ut finns jordskorpan. Jordskorpan och översta delen av manteln är uppdelad i stora plattor som rör på sig. Plattornas rörelser kan orsaka jordbävningar och vulkaner.

Vid plattgränserna, alltså där plattorna möts, kan magma (smält berg) från jordens inre stiga mot ytan. Då bildas en vulkan. Magman som rinner ut ur vulkanen kallas för lava.

Myndigheten Sveriges geologiska undersökning (förkortas SGU) jobbar med frågor som rör berg, jord och grundvatten i Sverige. Dom har en film som förklarar hur vulkaner fungerar.

Kan det bli vulkanutbrott i Sverige?

Nej, det finns inga aktiva vulkaner i Sverige idag. Vulkaner bildas nära plattgränser, till exempel på Island som ligger mitt på en plattgräns. Sverige ligger inte nära någon plattgräns, därför bildas det inga vulkaner i Sverige idag. Dom senaste aktiva vulkanerna i Sverige fanns i Skåne för ungefär 100 miljoner år sedan.

Aska från vulkaner kan påverka flygplan

Vid vulkanutbrott kan det bildas moln av askan som kommer från vulkanen. Askmolnen innehåller små, vassa partiklar av stelnad magma som kan skada flygplanens motorer. Därför måste flygbolagen ibland stoppa alla flygplan som flyger där det finns askmoln, tills askmolnen har försvunnit.

Hur långt innan kan man veta om det kommer ett vulkanutbrott?

Oftast några veckor innan, kanske lite längre. Det är svårt att säga exakt eftersom vulkaner är väldigt olika. Från vissa vulkaner flyter lavan ut ganska lugnt, andra är mer explosiva. Man märker ofta att ett vulkanutbrott är på gång genom att vulkanen börjar pysa ut gaser och vattenånga. Dessutom börjar det ske små jordbävningar innan ett vulkanutbrott. När dom små jordbävningarna ökar, närmar sig utbrottet.

Hör av dig till Lilla Krisinfo!

Undrar du över något du läst här? Eller har du någon annan fråga eller synpunkt? 

Kontakta oss

Behöver du stöd och hjälp? 

Om du har frågor om allvarliga saker som händer är det bäst att fråga någon vuxen som du känner. Du kan också kontakta Bris, Barnens rätt i samhället. Dom har öppet dygnet runt och har utbildade kuratorer som kan hjälpa dig. Om du har en fråga som du inte vill prata med någon vuxen om kan du chatta med Bris eller Röda Korsets Jourhavande kompis.

Bris

Jourhavande kompis

Mer tips för dig som är orolig

Lilla Krisinfo: Om du känner dig orolig, ledsen eller rädd

Lilla Rädda barnen