Ras och skred

Publicerades

Ras och skred är när marken går sönder och flyttar på sig. Det är vanligt i Sverige och kan hända av naturliga orsaker, till exempel att det regnar mycket. Det kan också hända när vi människor förändrar naturen på olika sätt, till exempel bygger hus eller vägar, och tynger ner marken på ett sätt som den inte klarar. Risken för ras och skred är störst där marken sluttar (lutar) ner mot vatten. Ras och skred kan hända utan förvarning, men ibland finns det tecken på att ett ras eller skred är på gång.

Tecken på ras och skred

Om du bor nära en backe mot ett vattendrag kan du kolla efter dessa tecken:

  • Träd och stolpar som står i backen börjar luta åt samma håll.
  • Jordbitar börjar glida ner för backen.
  • Nya sprickor i marken, eller sprickor som har vuxit.
  • Nya trasiga kablar och rör i marken.
  • Dörrar och fönster går inte att öppna. Det kan hända om marken under huset har rört på sig så att huset har blivit lite snett.

Ras och skred är olika saker

  • Ras är när lösa stenar, stenblock, grus och sand flyttar på sig. Ras sker i branta bergväggar, bergsslänter och grus- och sand-branter.
  • Skred är när en hel markbit flyttar på sig. Skred är vanligast i backar – särskilt om marken lutar mot ett vattendrag.

Kan ras och skred hända i Sverige?

Ja. Varje år inträffar många ras och skred i Sverige.

Dom flesta rasen och skreden händer i områden där det inte finns byggnader och vägar. Men det kan även hända i bebyggda områden. Ett skred kan dra med sig hus eller hela bostadsområden, och ha sönder vägar och järnvägar.

År 1977 inträffade ett stort skred i Tuve i Göteborg. I skredet dog nio personer, 65 hus blev förstörda och 400 personer blev bostadslösa.

Bensinstation efter raset i Stenungssund. Foto: Karin Odén/SGI


Bilar som åkt ner i skredet i Stenungssund. Foto: Karin Odén/SGI


Skredet i Stenungssund. Foto: Karin Odén/SGI

Din kommun kan svara på frågor om hur stabil marken är där du bor. Kommunen vet var det finns risk för ras och skred och måste tänka på det innan dom bygger nya hus och vägar. Man kan också fråga myndigheten Sveriges geotekniska institut (förkortas SGI) om man vill veta mer om marken där man bor. SGI jobbar bland annat med att förhindra ras och skred.

Hör av dig till Lilla Krisinfo!

Undrar du över något du läst här? Eller har du någon annan fråga eller synpunkt? 

Kontakta oss

Behöver du stöd och hjälp? 

Om du har frågor om allvarliga saker som händer är det bäst att fråga någon vuxen som du känner. Du kan också kontakta Bris, Barnens rätt i samhället. Dom har öppet dygnet runt och har utbildade kuratorer som kan hjälpa dig. Om du har en fråga som du inte vill prata med någon vuxen om kan du chatta med Bris eller Röda Korsets Jourhavande kompis.

Bris

Jourhavande kompis

Mer tips för dig som är orolig

Lilla Krisinfo: Om du känner dig orolig, ledsen eller rädd

Lilla Rädda barnen