Om du ska elda utomhus

Uppdaterades

När det är torrt i naturen sprider sig eld snabbt, och en liten gnista kan skapa en stor brand. Under vissa perioder kan det vara så farligt att elda i naturen att det blir förbjudet. Här kan du lära dig om eldning utomhus och vad du ska tänka på om du och en vuxen ska elda eller grilla.

Kolla upp om det kan vara farligt att elda utomhus

Alla, även vuxna, ska vara försiktiga när dom eldar eller grillar. När det är torrt i marken är det extra viktigt att tänka på brandrisken, eftersom elden sprider sig lättare och snabbare då. Tänk på att det kan vara torrt i marken även när det känns kallt ute. I appen Brandrisk Ute kan du hålla koll på brandrisken. Även SMHI har en karta över var det är stor brandrisk och kan vara farligt att elda just nu. Om det är orange eller rött där ni är på kartan betyder det att det kan vara farligt. Helst ska ni inte elda eller grilla i naturen då, men om ni gör det så måste ni vara extra försiktiga.

Elda aldrig om det är eldningsförbud!

Ibland kan det vara förbjudet att elda på vissa platser. Fråga den vuxna som du tänkt elda med om hen har kollat upp om det finns något förbud där ni är. Det finns en karta över eldningsförbud som ni kan kolla på om ni planerar att elda. Ni kan även se eldningsförbud i appen Brandrisk Ute.

Tänk på det här om du och en vuxen ska elda i naturen

Om det inte är förbjudet eller farligt att elda där ni är, och ni tänker elda i naturen, finns det några saker att tänka på:

  • Om det finns en särskild grill- eller eldplats, välj den! Dom kan finnas vid till exempel vandringsleder och vindskydd.
  • Om ni ska elda direkt på marken är det viktigt att underlaget inte kan börja brinna. Bra underlag är till exempel grus och sand. 
  • Välj en plats långt från annat som lätt brinner, till exempel träd, buskar och gammalt dött gräs. 
  • Ringa in eldplatsen med stenar eller jord, så att elden inte sprider sig.

  • Elda aldrig om det blåser mycket. Gnistor från elden kan flyga iväg och börja brinna längre bort.

  • Ha alltid tillgång till vatten att släcka elden med.

  • Påminn en vuxen om att släcka elden ordentligt med vatten, och att röra om så att glöden slocknar. Gräv upp marken under askan tills det inte är någon glöd kvar och häll mycket vatten på både resterna av elden och runtom.

Om elden sprider sig – ring alltid 112

Om elden sprider sig när ni eldar i naturen ska ni först ringa 112 och berätta var ni är och vad som har hänt. Den som svarar på 112 kommer att säga vad ni ska göra sen.

Det är skillnad på eld och brand

Om det brinner där man inte vill att det ska brinna, eller om elden kommer lös och blir större än vad man vill, så kallas elden för brand. När det brinner utomhus brukar man prata om två olika typer av bränder – gräsbränder och skogsbränder.

Gräsbränder

När snön smälter bort på våren blir risken för gräsbränder större. Det beror på att gammalt dött gräs från förra året ligger kvar på marken och torkar. Torrt gräs börjar lätt brinna, och gräsbränder kan sprida sig väldigt snabbt. Risken för gräsbränder är extra stor på eftermiddagen när gräset har legat och torkat hela dagen. Särskilt torrt blir gräset när solen skiner på det. Senare på våren, när nytt gräs växer upp, minskar risken för gräsbränder.

Skogsbränder

En skogsbrand är, som det låter, en brand i skogen. Den kan uppstå på grund av till exempel eldning, gnistor från tåg eller blixtnedslag. När det har varit torrt i skogen länge kan en liten flamma snabbt utvecklas till en stor brand.

Skogsbränder kan ta lång tid att släcka. Sommaren 2018 var det stora skogsbränder i många delar av Sverige. Människor i flera byar var tvungna att lämna sina hem tills bränderna var helt släckta. Många myndigheter, räddningspersonal och frivilliga jobbade hårt i flera veckor för att få kontroll på bränderna. Andra länder hjälpte Sverige med flyg och helikoptrar som släppte vatten på bränderna för att släcka dom. Det var även flera hundra annan personal ute i skogen för att släcka bränderna och som arbetade på marken med att gräva, hacka upp glöden ner i marken och släcka med vatten.

Man får inte elda grenar, löv eller andra växtrester på sin tomt

Många som har trädgårdar och tomter brukar samla ihop rester från trädgården för att elda upp det, så att det försvinner från tomten. Rester från trädgården kan vara grenar, löv och andra växtdelar som kommer från när man har tagit hand om trädgården. Nu får man inte elda gamla trädgårdsrester på sin tomt längre.

Om man har trädgårdsrester som man vill bli av med ska man lämna in det till en återvinningscentral. Kommunerna kan säga att man får elda resterna på tomten, till exempel om man bor långt från en återvinningscentral, men man måste fråga först!

Källa till den här texten

  •  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Hör av dig till Lilla Krisinfo!

Undrar du över något du läst här? Eller har du någon annan fråga eller synpunkt? 

Kontakta oss

Behöver du stöd och hjälp? 

Om du har frågor om allvarliga saker som händer är det bäst att fråga någon vuxen som du känner. Du kan också kontakta Bris, Barnens rätt i samhället. Dom har öppet dygnet runt och har utbildade kuratorer som kan hjälpa dig. Om du har en fråga som du inte vill prata med någon vuxen om kan du chatta med Bris eller Röda Korsets Jourhavande kompis.

Bris

Jourhavande kompis

Mer tips för dig som är orolig

Lilla Krisinfo: Om du känner dig orolig, ledsen eller rädd

Lilla Rädda barnen