Stor risk för bränder i naturen

Uppdaterades

Just nu är det stor risk för skogsbränder i nästan hela Sverige, säger Sveriges vädermyndighet SMHI. Det betyder att eld kan sprida sig väldigt fort, eftersom det är så torrt i naturen. På många ställen är det förbjudet att elda utomhus.

Kolla upp om det är farligt att elda där du är

Alla, även vuxna, ska vara försiktiga när dom eldar eller grillar. Nu när det är torrt i marken är det extra viktigt att tänka på brandrisken, eftersom elden sprider sig lättare och snabbare. I appen Brandrisk Ute kan du hålla koll på brandrisken. Även MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har en karta över var det är stor brandrisk och kan vara farligt att elda just nu. Om det är orange eller rött betyder det att det kan vara farligt att elda där. Helst ska ni inte elda eller grilla i naturen då, men om ni gör det så måste ni vara extra försiktiga. När du går in på MSB:s karta visar den hur brandrisken är just nu. Du kan dra i den blå spaken under kartan för att se hur brandrisken väntas bli framöver. 

Elda aldrig om det är eldningsförbud!

Ibland kan det vara förbjudet att elda på vissa platser. Fråga den vuxna som du tänkt elda med om hen har kollat upp om det finns något förbud där ni är. Det finns en karta över eldningsförbud som ni kan kolla på om ni planerar att elda. Ni kan även se eldningsförbud i appen Brandrisk Ute.

På vår sida Om du och en vuxen ska elda utomhus kan du läsa mer om bränder utomhus, och vad du ska tänka på om du och en vuxen planerar att elda i naturen. 

Informationen på den här sidan kommer från

  • SMHI (förkortning för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) som jobbar med frågor som handlar om väder, vatten och klimat. 
  • MSB (förkortning för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som jobbar med att hjälpa samhället i Sverige att klara av olyckor och kriser.

Hör av dig till Lilla Krisinfo!

Undrar du över något du läst här? Eller har du någon annan fråga eller synpunkt? 

Kontakta oss

Behöver du stöd och hjälp? 

Om du har frågor om allvarliga saker som händer är det bäst att fråga någon vuxen som du känner. Du kan också kontakta Bris, Barnens rätt i samhället. De har öppet dygnet runt och där sitter utbildade kuratorer och kan hjälpa dig. Om du har en fråga som du inte vill prata med någon vuxen om kan du chatta med Röda Korsets Jourhavande kompis.

Jourhavande kompis 

BRIS

Du kan också ringa BRIS på telefonnummer 116 111.