Frågor och svar för vårdnadshavare och andra vuxna

Publicerades

Lilla Krisinfo är en barnsida till Krisinformation.se. Lilla Krisinfo kommer inte att ha lika mycket nyheter som Krisinformation.se har, utan jobba mer med frågor och svar, och intervjuer, och kanske med spel och quiz. Texterna kan handla om aktuella händelser (till exempel Nato, kriget och corona) eller om hur samhällets krishantering fungerar (till exempel om varningssignaler och skyddsrum) eller om hur medborgarna kan förbereda sig på olika kriser (till exempel hemberedskap, strömavbrott, översvämning).

Syftet med Lilla Krisinfo är att nå barn som kan läsa med information i samhällskriser, hjälpa barn att bli bättre förberedda för kris, och, på sikt, att själva vara en resurs i kris.

Vi hoppas nå barn mellan cirka 8 och 15 år i Sverige. Vi riktar oss till barn som kan läsa, och försöker se till att språket är så tillgängligt som möjligt för alla: barn, unga och vuxna. Särskilt i en kris, när dom flesta får svårare att tänka, oavsett ålder.

Vi jobbar med att sätta ihop en rådgivningspanel med en grupp barn i olika åldrar, med olika bakgrund och erfarenheter. Sedan vill vi träffa dom och ställa frågor, både vad dom tycker om Lilla Krisinfo och vad dom tycker att vi borde skriva om. 

Våra källor är alltid en eller flera andra myndigheter. På det sättet arbetar vi precis som vanliga Krisinformation.se gör. Informationen måste alltid vara bekräftad av en myndighet eller andra organisationer eller företag som har viktiga uppgifter i samhället. Ett undantag är när vi intervjuar barn om deras erfarenheter. 

Vi tycker att det viktigaste är att språket är tydligt, konkret och respektfullt. Vi ska inte skrämmas genom att skriva om otäcka detaljer, men vi ska heller inte undanhålla viktig information. Om vi känner oss osäkra på tonfallet, vilket vi gör ibland när det gäller extra svåra eller känsliga frågor, får vi hjälp av BRIS som läser våra texter och kommer med bra synpunkter.